dabaz

dabaz Fr. Urticaire
dabaz

1. Deri üzerinde olan ve kaşıntı yapan kırmızı kabarcıklar, kurdeşen. 2. Kaşıntı.


dabaz

Kurdeşen hastalığı; alerji


dabaz için benzer kelimeler


dabaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
dabaz kelimesinin tersten yazılışı zabad diziliminde gösterilir.