dabla

dabla

Don, şalvar gibi giysilerin ağ kısmı.


dabla

Küçük arazi.


dabla

Boysuz, alçak


dabla için benzer kelimeler


dabla, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'b', 'l', 'a', şeklindedir.
dabla kelimesinin tersten yazılışı albad diziliminde gösterilir.