dadarmak

dadarmak

Küsmek, surat asmak.


dadarmak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'd', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dadarmak kelimesinin tersten yazılışı kamradad diziliminde gösterilir.