dadaş

dadaş

a. 1. Erkek kardeş. 2. mec. Delikanlı, yiğit kimse: “Su katılmamış bir dadaştı ve politika ile uğraşmamıştı.” -T. Buğra. 3. ünl. hlk. Yakın dostlar için kullanılan bir seslenme sözü.


dadaş

Büyük kardeş, ağabey


dadaş

Bebek, bir aylıktan iki yaşına kadar olan çocuk


dadaş

Hala


dadaş

1. Baba. 2. Erkek kardeş. 3.bk. dada (I)-1. 4.bk. dada (I)-3. 5. Delikanlı. 6.bk. dada (I)-2. 7. Mert, cesur. 8. Külhanbeyi, kabadayı. 9. Arkadaş, ahbap 10. İkiz. 11. Aynı yaşta olan küçük çocuklar, akran 12. Adları aynı olan, adaş


dadaş

Ağabey, bar oynayan delikanlı, Erzurumlu arkadaş, hemşeri, geniş anlamı ile Erzurum bölgesinin efesi


dadaş

Ağabey; arkadaş; hemşehri (çağırma sözü). || daaş


Dadaş Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Erkek kardeş. 2. Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. 3. Mert, cesur. 4. Arkadaş, dost.


Dadaş

Diyarbakır ili, Hazro ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


dadaş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
dadaş kelimesinin tersten yazılışı şadad diziliminde gösterilir.