dadik

dadik

Küçük çocuğun ilk defa ayakta durması, tay durma.


dadik

Münasebetsiz ve düşüncesizce konuşan.


dadik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'd', 'i', 'k', şeklindedir.
dadik kelimesinin tersten yazılışı kidad diziliminde gösterilir.