dağbaklası

dağbaklası

Ekin tarlalarında biten, fasulyeye benzer taneleri olan yabanî bir bitki.


dağbaklası, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'b', 'a', 'k', 'l', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dağbaklası kelimesinin tersten yazılışı ısalkabğad diziliminde gösterilir.