dağdaki

dağdaki

Domuz


dağdaki, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'k', 'i', şeklindedir.
dağdaki kelimesinin tersten yazılışı ikadğad diziliminde gösterilir.