dağeteği ovaları

dağeteği ovaları Fr. plaines de piedmont

(coğrafya)


dağeteği ovaları için benzer kelimeler


dağeteği ovaları, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'e', 't', 'e', 'ğ', 'i', ' ', 'o', 'v', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
dağeteği ovaları kelimesinin tersten yazılışı ıralavo iğeteğad diziliminde gösterilir.