dağılım fonksiyonunun karakteristik fonksiyonu

dağılım fonksiyonunun karakteristik fonksiyonu İng. characteristic function of a distribution function

dağılım fonksiyonunun karakteristik fonksiyonu için benzer kelimeler


dağılım fonksiyonunun karakteristik fonksiyonu, 46 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', 'n', 'u', 'n', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', 'i', 's', 't', 'i', 'k', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
dağılım fonksiyonunun karakteristik fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof kitsiretkarak nununoyisknof mılığad diziliminde gösterilir.