dağıtılmamış kâr payları

dağıtılmamış kâr payları İng. accumulated dividend

Önelinde dağıtımı yapılmayan ve ortaklığın borcu olarak gelecekte dağıtılması ön görülen birikmiş kâr payları.


dağıtılmamış kâr payları için benzer kelimeler


dağıtılmamış kâr payları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'â', 'r', ' ', 'p', 'a', 'y', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
dağıtılmamış kâr payları kelimesinin tersten yazılışı ıralyap râk şımamlıtığad diziliminde gösterilir.