dağıtılmış terim

dağıtılmış terim İng. distributed term

Bir özne-yüklem önermesinin bir teriminin dağıtılmış olması, bu terimin özne-yüklem önermesinin yasal biçiminde olumsuzlamalı olarak geçmesi demektir. ||Krş.. dağıtılmamış terim, Örn. (…)


dağıtılmış terim için benzer kelimeler


dağıtılmış terim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
dağıtılmış terim kelimesinin tersten yazılışı miret şımlıtığad diziliminde gösterilir.