dağıtım kanalı çatışması

dağıtım kanalı çatışması İng. channel conflict

Firmanın ürettiği mal ve hizmetleri dağıtan işletmelerin birbirine rakip olduğunda ortaya çıkan durum.


dağıtım kanalı çatışması için benzer kelimeler


dağıtım kanalı çatışması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'a', 't', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dağıtım kanalı çatışması kelimesinin tersten yazılışı ısamşıtaç ılanak mıtığad diziliminde gösterilir.