dağlı

dağlı

(I) sf. 1. Dağlık bölge halkından olan. 2. Dağa ait. 3. mec. Kaba saba, görgüsüz: “Batıl itikatlara inanmış, dağlı, cahil bir kızcağızdı.” -R. H. Karay.

II) sf. Dağlanmış olan.


dağlı

Görgüsüz.


Dağlı

İçel ili, Elvanlı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Dağlı

Kastamonu ili, Şenpazar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


dağlı için benzer kelimeler


dağlı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', şeklindedir.
dağlı kelimesinin tersten yazılışı ılğad diziliminde gösterilir.