dah

dah

ünl. Deh.


dah

1. At, eşek ve başka hayvanları yürütme, kovalama ünlemi. 2. Bir kimseyi kovma: Evine gittim bana dah dedi.


dah

Yürümesi için hayvanlara söylenen söz: deh


dâh

Çocuk dilinde gezme


dâh

Ansızın, düşünmeden yapılan hareket: Bu adam bana sövdü, ben de bıçağı karnına dâh deyiverdim.


dah için benzer kelimeler


dah, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'h', şeklindedir.
dah kelimesinin tersten yazılışı had diziliminde gösterilir.