dairesel akım

dairesel akım İng. circular flow

Devletin olmadığı ve dışa kapalı bir ekonomide hanehalkı ile firmalar arasında üretim faktörü, mal ve paranın dolaşımı.


dairesel akım için benzer kelimeler


dairesel akım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'i', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
dairesel akım kelimesinin tersten yazılışı mıka leseriad diziliminde gösterilir.