Dalzell tamlık kriteri

Dalzell tamlık kriteri İng. Dalzell's completeness criterion

Dalzell tamlık kriteri için benzer kelimeler


Dalzell tamlık kriteri, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'a', 'l', 'z', 'e', 'l', 'l', ' ', 't', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'r', 'i', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
Dalzell tamlık kriteri kelimesinin tersten yazılışı iretirk kılmat llezlaD diziliminde gösterilir.