dana bağı

dana bağı

Ayakta güreşirken, bir elle karşı güreşçinin bileğinden tutup, öteki taraftaki dizi yere koyarak, boşta kalan elle bacağını içten kavrayıp gövdesini ense üzerine alma yoluyla başının üzerinden yere atıp çevirme.


dana bağı için benzer kelimeler


dana bağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dana bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab anad diziliminde gösterilir.