danaayağı

danaayağı

a. (dana'ayağı) bit. b. Yılanyastığıgillerden, yaprakları lekeli bir bitki (Arum).


danaayağı

bk. yılanyastığı


danaayağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'a', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
danaayağı kelimesinin tersten yazılışı ığayaanad diziliminde gösterilir.