danadaşyağı

danadaşyağı

Su içinde yaşayan, yeni doğmuş kurbağa yavrusu.


danadaşyağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'a', 'd', 'a', 'ş', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
danadaşyağı kelimesinin tersten yazılışı ığayşadanad diziliminde gösterilir.