daneci

daneci

Sığır çobanı: Daneci hayvanlara iyi bakmıyor.


daneci, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
daneci kelimesinin tersten yazılışı icenad diziliminde gösterilir.