Danimarka Jersey sığırı

Danimarka Jersey sığırı İng. Danish Jersey Cattle

Danimarka’dan köken alan, 1800’lü yılların son ve 1900’lü yılların ilk dönemlerinde İsveç’ten ithâl edilen Jersey ırkı sığırlardan geliştirilmiş, Danimarka’nın özellikle Batı Fünen bölgesinde yetiştirilen sığır ırkı


Danimarka Jersey sığırı için benzer kelimeler


Danimarka Jersey sığırı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'a', 'n', 'i', 'm', 'a', 'r', 'k', 'a', ' ', 'J', 'e', 'r', 's', 'e', 'y', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
Danimarka Jersey sığırı kelimesinin tersten yazılışı ırığıs yesreJ akraminaD diziliminde gösterilir.