danışma dizimi

danışma dizimi İng. information file

Kimi kitaplıklarda bulunması güç olan ya da zaman isteyen bilgileri, kaynak göstererek veren fişlerden oluşan dizim.


danışma dizimi için benzer kelimeler


danışma dizimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
danışma dizimi kelimesinin tersten yazılışı imizid amşınad diziliminde gösterilir.