danışman kitaplıkbilimci

danışman kitaplıkbilimci İng. reference librarian

Kitaplarla ilgili özel bilgi ve yeteneklerinin olması istenen, okurun türlü gereksemeleri için baş vurduğu kitaplık uzmanı.


danışman kitaplıkbilimci için benzer kelimeler


danışman kitaplıkbilimci, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'i', 't', 'a', 'p', 'l', 'ı', 'k', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'c', 'i', şeklindedir.
danışman kitaplıkbilimci kelimesinin tersten yazılışı icmilibkılpatik namşınad diziliminde gösterilir.