dans düzeni

dans düzeni İng. choreography

Bale gösterisinin düzeni. Bir bale topluluğunu, müzik eşliğinde, kurallara uygun biçimde doğru ve güzel hareketlere oturtma işi.


dans düzeni İng. choreography

Kurallı dansların düzeni. Bir balet topluluğunu, müzik eşliğinde, konuya ve müziğe uygun bir yolda, teknik ve kavram yönünden doğru ve güzel dans hareketleri içine oturtma işi.


dans düzeni için benzer kelimeler


dans düzeni, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 's', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
dans düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd snad diziliminde gösterilir.