daşkın

daşkın

Taşkın.


daşkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ş', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
daşkın kelimesinin tersten yazılışı nıkşad diziliminde gösterilir.