daşra gelmek, (taşra gelmek)

daşra gelmek, (taşra gelmek)

Dışarı çıkmak


daşra gelmek, (taşra gelmek) için benzer kelimeler


daşra gelmek, (taşra gelmek), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ş', 'r', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'a', 'ş', 'r', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
daşra gelmek, (taşra gelmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemleg arşat( ,kemleg arşad diziliminde gösterilir.