davar dutmak, (tavar dutmak)

davar dutmak, (tavar dutmak)

Davar beslemek, davarcılık yapmak


davar dutmak, (tavar dutmak) için benzer kelimeler


davar dutmak, (tavar dutmak), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'v', 'a', 'r', ' ', 'd', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'a', 'v', 'a', 'r', ' ', 'd', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
davar dutmak, (tavar dutmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamtud ravat( ,kamtud ravad diziliminde gösterilir.