davarcık

davarcık

Dağarcık


davarcık

1. bk. dağar (III)-1. 2. Bulgur, yarma koymaya yarayan tüyü alınmış koyun ve keçi derisi.


davarcık

bk. dağarcık -1


davarcık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'v', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
davarcık kelimesinin tersten yazılışı kıcravad diziliminde gösterilir.