dayanak açınığı

dayanak açınığı Fr. voyelle d'appui

Söylemeyi kolaylaştırmak için bir kelimedeki bazı abanık öbeklerinin arasına katılan açınık. lutuf küfür, vasıl, nesil kelimelerindeki ikinci açınıklar birer dayanak açınığıdır.


dayanak açınığı için benzer kelimeler


dayanak açınığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'y', 'a', 'n', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dayanak açınığı kelimesinin tersten yazılışı ığınıça kanayad diziliminde gösterilir.