DEL ile biten kelimeler

DEL ile biten veya sonunda DEL olan kelimeler 106 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

del aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. del anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DEL ile biten kelimeler

25 harfli

devingen olarak tam model, eğilim artı rastsal model, kendiyle bağlaşımlı model

24 harfli

kesirli eştümleşik model

23 harfli

devingen doğrusal model, tekdeğişirlilikli model

22 harfli

kesirli tümleşik model

21 harfli

basit Keynesyen model, kısmen doğrusal model, klasik doğrusal model

20 harfli

genel doğrusal model, kısmi doğrusal model, tek değişkenli model

19 harfli

çift doğrusal model, genişletilmiş model, istatistiksel model, makroiktisadi model, rejim geçişli model, temel yapısal model

18 harfli

çift engelli model, klasik makro model, log-doğrusal model

17 harfli

dönemsel AR model, ekonometrik model, havuzlanmış model, iki bölmeli model, tek bölmeli model

16 harfli

Bürokratik Model, çok gruplu model

15 harfli

amplifier model, Keynesgil model, Keynesyen model, toplamsal model

14 harfli

betimsel model, devingen model, doğrusal model, ekonomik model, iktisadi model, kapsamlı model, tümleşik model, VS-GARCH model

13 harfli

engelli model, faydalı model, HYGARCH model, kanonik model

12 harfli

durgun model, probit model, TGARCH model

11 harfli

aktar güdel, canlı model, esnek model, örnek bedel, rayiç bedel, sürer model, temel model

10 harfli

basmamodel, karmagüdel, ömre bedel, sade model

9 harfli

adel adel, fotomodel, lemberdel, PAR model, SUR model

7 harfli

muaddel

6 harfli

bandel, bardel, berdel, besdel, dağdel, deldel, gaddel, gardel, geldel, gerdel, girdel, göndel, gürdel, hardel, kendel, kerdel, kirdel, mandel, mendel, mindel, rondel, ...

5 harfli

badel, bedel, cedel, dadel, ebdel, Erdel, gedel, godel, gödel, gudel, güdel, kedel, model, öndel, Özdel

3 harfli

del

Kelime Ara