deñiz koyunu, (su koyunu)

deñiz koyunu, (su koyunu)

Tüyünden ağır kumaşlar ve derisinden kürk yapılan bir su hayvanı, kunduz (?)


deñiz koyunu, (su koyunu) için benzer kelimeler


deñiz koyunu, (su koyunu), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ñ', 'i', 'z', ' ', 'k', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', ',', ' ', '(', 's', 'u', ' ', 'k', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', ')', şeklindedir.
deñiz koyunu, (su koyunu) kelimesinin tersten yazılışı )unuyok us( ,unuyok ziñed diziliminde gösterilir.