DER ile biten kelimeler

DER ile biten veya sonunda DER olan kelimeler 214 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

der aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. der anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DER ile biten kelimeler

25 harfli

değerlemede ortalama eder, dizilmıknatıssal özdekder, gizli solungaçlı semender, gizli-solungaçlı semender

24 harfli

böyle gelmiş böyle gider

23 harfli

değerlemede yazılı eder, haydan gelen huya gider, işkilli büzük dingilder

22 harfli

iki kere iki dört eder, misk yerini belli eder

21 harfli

battı balık yan gider, üç-boyutlu minigösder, yarışımdan doğan eder

20 harfli

tahakkuk etmiş gider

19 harfli

akciğersiz semender, ortalama birim eder

18 harfli

doğrudaş düzlender

17 harfli

gerçekleşen gider

16 harfli

allen key holder, benekli semender, büyüleyici önder, taraklı semender, televizyonagider

15 harfli

bayağı semender, bırakılan gider, faiz dışı gider, mermer semender, Nerium oleander, saptanmış gider

14 harfli

değişken gider, dönemsel gider, küçük semender, multimilyarder, repeat breeder, saptanmış eder

13 harfli

Büyük Birader, değişmez eder, gayın bilâder, katkısız eder, ortalama eder

12 harfli

akdar dönder, aktar gülder, değişik eder, der oğlu der, dev semender, geçerli eder, gerçek gider, kayınbirader, kesimli eder, kızmabirader, ödenili eder, saymaca eder, strap holder, Yeniiskender

11 harfli

beder beder, büyük peder, gelir gider, genel gider, gerçek eder, hasbelkader, olağan eder, ortak gider, toptan eder, yüksek eder

10 harfli

aşırı eder, cari gider, filmegider, kayınpeder, kesin eder, keyfekeder, neluğ eder, resmegider, taban eder, tavan eder, temel eder, tuzak eder, uygun eder

9 harfli

akordeder, ambugeder, çift eder, defterder, ekosonder, heyrender, milyarder, şehbender, transüder, ucuz eder

8 harfli

Bilender, cüherder, çemender, Çöğender, delbeder, derbeder, dilbeder, elegeder, frijider, gamilder, görümder, Gülender, ilakeder, İskender, kalender, kamilder, kemender, kurander, lagmeder, mukadder, mükedder, ...

7 harfli

Akönder, anakder, anedder, anehder, Argüder, Aybeder, banader, bilader, birader, blender, blender, cimider, çimeder, çineder, dekoder, Ergüder, greyder, işgüder, mozeder, oggeder, öğünder, ...

6 harfli

belder, bender, cender, Çender, defder, desder, dörder, gadder, gedder, gelder, gerder, getder, gonder, gönder, gösder, Gülder, günder, heyder, holder, hoyder, kadder, ...

5 harfli

alder, ander, Beder, bıder, bider, çader, ejder, ender, eşder, gader, geder, gider, güder, ğader, ğeder, heder, kader, keder, lider, loder, mader, ...

4 harfli

eder, Oder

3 harfli

der

Kelime Ara