dêrmi

dêrmi

Kare şekilli yüzey


dêrmi için benzer kelimeler


dêrmi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ê', 'r', 'm', 'i', şeklindedir.
dêrmi kelimesinin tersten yazılışı imrêd diziliminde gösterilir.