dıbara

dıbara

İçten olmayan söz ve hareketler, kurum, tafra.


dıbara, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'b', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
dıbara kelimesinin tersten yazılışı arabıd diziliminde gösterilir.