dıkıs

dıkıs

1. Çok sıkıştırılmış, bastırılmış, dolu, sıkı: Bu çuvalı ne kadar dıkıs basmışlar. 2. Sıkışık, dar: Yerimiz çok dıkıs. 3. Havasız basık yer.


dıkıs

1. İyi pişmemiş, kabarmamış ekmek. 2. Suyu az gelerek iyi pişmemiş yemek, susuz ve katı olduğundan boğazda kalan yiyecek: Pilav aşı ne kadar dıkız olmuş.


dıkıs

1. Sarı, yapışkan bir toprak. 2. Çok nemli toprak, sulu olmayan çamur, çamurlu tarla.


dıkıs, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'k', 'ı', 's', şeklindedir.
dıkıs kelimesinin tersten yazılışı sıkıd diziliminde gösterilir.