dıkız

dıkız

Çok sıkıştırılmış, bastırılmış, dolu, sıkı


dıkız

Sıkışık, dar


dıkız

Havasız basık yer.


dıkız

Suyu az gelerek iyi pişmemiş yemek, susuz ve katı olduğundan boğazda kalan yiyecek


dıkız

Çok nemli toprak, sulu olmayan çamur, çamurlu tarla.


dıkız

1.bk. dıkıs (I)-1. 2.bk. dıkıs (I)-2. 3.bk. dıkıs (I)-3.


dıkız

Gelişigüzel, rasgele yapılmış iş: Ne kadar dıkız bir iş.


dıkız

Çelik çomak oyununda dokuzdan sonra söylenen ve on rakamının yerini tutan sözcük.


dıkız

Atın koşarken tıkanıp kalması.


dıkız

Kuru, boğazda kalan yiyecek.


dıkız

Tıknaz, yoğun


dıkız için benzer kelimeler


dıkız, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'k', 'ı', 'z', şeklindedir.
dıkız kelimesinin tersten yazılışı zıkıd diziliminde gösterilir.