DİR ile başlayan kelimeler

DİR ile başlayan veya başında DİR olan kelimeler 543 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dir aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dir anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DİR ile başlayan kelimeler

25 harfli

dirimsel kılgalık köngülü

24 harfli

dirsekçecil-çubuk üstçül, dirsekçecil-tarak üstçül

23 harfli

dirençli sert lehimleme, dirnağı daşa dohınmamak, dirsekçecil-boğuncukçul

22 harfli

Dirac delta fonksiyonu, Dirichlet-Jordan testi, Dirofilaria magalhaesi, dirsekçecil-aya üstçül, dirsekçecil-bilekçecil, dirsekçecil-çubucukçul, dirsekli deneme tapası, dirüp devşürülü görmek

21 harfli

dirimbilimsel kalıtım, dirimsel halk kültürü, dirliğini gin eylemek, dirsekçecil-parmakçıl, dirüp döşürülü görmek

20 harfli

direct current, (DC), direnç (elektriksel), direnç alıştırmaları, direnç kaynağı yapma, dirimbilimsel akraba, dirimli onarımsallık, dirimsel uzlak bilim, dirlik yüzü görmemek, dirsek eklemi çıkığı, dirsekçecil-bilekçil, dirsekçecil-çubukçul, dirsekçecil-tarakçıl

19 harfli

direksiyon sallamak, dirgersel yer yazım, Dirichlet katsayısı, diricikçiler çığırı, dirim yaratımsızlık, Dirofilaria immitis, dirsekçecil-dericil, Dirsekli mil yatağı

18 harfli

Dirac S-fonksiyonu, Dirak S-fonksiyonu, direksiyona geçmek, dirgercil gizlence, dirgerlik gizlence, dirgersel uzmanlık, Dirichlet dağılımı, Dirichlet problemi, diriklik ruhbilimi, diriltme belgeleri, dirlik düzenlemesi, Dirofilaria repens, dirsekçecil-ayacıl, dirsekli ırakgörür

17 harfli

direk direk olmak, direksiyon kırmak, dirençli bağlaşım, dirençli ısıölçer, dirgersel özellik, Dirichlet çarpımı, dirim tüzük bilim, dirimsel önezelik, dirisel küçügörüm, diriyle, (dirile), dirk atılı gelmek, dirsek atardamarı, dirsek oynağı iği

16 harfli

dir dir ditremek, diretken çözelti, Dirichlet ilkesi, Dirichlet serisi, dirik çılgınlığı, dirikle beldeşim, diriksel görüpsü, dirimsel uyarlık, dirliği çalınmak, dirliği kesilmek, dirsek çıkıntısı

15 harfli

direkt FA testi, direkt kotasyon, direktif vermek, direnç seviyesi, dirençsizleşmek, direnilmez tepi, direnme vurgusu, dirgercil bulum, dirgerlik bilim, dirgersel saygı, dirhem-i mağşuş, dirik tasarlama, dirikçil aşılam, dirikıl kaplamı, dirikle eşleşim, dirildirinilmek, dirim benzercil, dirimbilimcilik, dirimsel onarım, dirimsel üçayak, dirlik dirilmek, ...

14 harfli

direk dikilmek, direklendirmek, direkt bölünme, direkt maliyet, direkt yatırım, direkt yükleme, direktif almak, direnç faktörü, direnç kaynağı, direnç noktası, dirençsizleşme, direnilebilmek, direzi değneği, dirgersel tadı, dirhem-i halis, dirhem-i rayiç, dirhem-i şer'i, dirik ruhbilim, dirikıl bakımı, dirikıl emlemi, dirikıl oymağı, ...

13 harfli

dirayetsizlik, dirçiyhlemeyh, direk arabası, direkli geçit, direkt çarpım, direkt emboli, direkt offset, direkt tedavi, direkt toplam, direnç dönemi, direnç düzeyi, direnç fırını, direnilebilme, direzi çözmek, direzi tuhmag, dirgenmek (I), dirgersel yel, dirgil dirgil, dirhem dirhem, dirik bilgisi, dirik salgını, ...

12 harfli

Dirac ölçümü, dirayetlilik, direk dizisi, direk sökücü, direksi tane, direksi yapı, direkt rakip, direkyastığı, diren durmak, direnç ölçer, dirençsizlik, direnebilmek, direnişçilik, diretebilmek, direyhlenmek, direziçubuğu, dirgerliksel, dirik basınç, dirikçil aşı, dirikıl işem, dirikıllanım, ...

11 harfli

dirciklemek, dirçiklemek, direk sökme, direkçanağı, direkkayıtı, direklenmek, direkt tanı, direktörlük, dirençlilik, dirençölçer, direnebilme, direngenlik, dirét dirét, diretebilme, dirgenlemek, dirgersağın, diri dilgiç, diri kalmak, diri kılmak, diriğ etmek, dirik ayağı, ...

10 harfli

dirayetsiz, diregenlik, direk gibi, direkcilik, direkçilik, direksiyon, direm başı, direnilmek, direnilmez, direnirlik, direnkarga, direnlemek, dirgahamak, dirgenleme, diri bazar, diri bütün, diri dilgi, diri komak, diri olmak, dirikılsız, diriklenme, ...

9 harfli

dirayetli, dircelmek, dirçilmek, dirdiplah, direcensi, direkleme, direksiyo, direktaşı, direlemek, direltmek, diremecan, diremecen, dirençsiz, direnilme, direnişçi, direnleme, direzilik, Dirgenler, dirgercil, dirgerlik, dirgersel, ...

8 harfli

dirabzan, Dirahşan, diraktör, diranmak, dircinti, direklik, direkmen, direksiz, direktif, direktor, direktör, direlmek, dirembeç, direncek, direncen, dirençli, direngeç, direngen, direnmek, direşken, direşkin, ...

7 harfli

dirakka, dirayet, direcen, Direcik, direget, direğen, direkçi, direkli, direksi, diremeç, diremeg, diremek, dirence, Direnek, direnen, direngi, direnim, direniş, direnme, direnti, direşme, ...

6 harfli

dirama, diranı, dirbiç, dirbiy, dircik, direği, direkt, direme, direnç, direni, direze, direzi, dirfil, dirgan, dirgen, dirger, dirget, dirgez, dirgit, dirgon, dirğen, ...

5 harfli

dîran, direç, direj, direk, direm, diren, diren, direp, direy, direz, dirge, dirgi, diriğ, dirik, diril, dirim, Dirin, diris, diriş, dirit, diriz, ...

4 harfli

diri, dirk

3 harfli

dir

Kelime Ara