dış çizgili yazı tipi

dış çizgili yazı tipi İng. outlined font

dış çizgili yazı tipi için benzer kelimeler


dış çizgili yazı tipi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', ' ', 't', 'i', 'p', 'i', şeklindedir.
dış çizgili yazı tipi kelimesinin tersten yazılışı ipit ızay iligziç şıd diziliminde gösterilir.