dış işitme yolu

dış işitme yolu İng. meatus acusticus externus

anat. Dış kulakta yağ bezlerinin sarı renkli salgısının oluşumunu sağlayan ve iç boşluğu çok katlı keratinize epitelle çevrelenmiş yol.


dış işitme yolu için benzer kelimeler


dış işitme yolu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'i', 'ş', 'i', 't', 'm', 'e', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
dış işitme yolu kelimesinin tersten yazılışı uloy emtişi şıd diziliminde gösterilir.