dış kulak lobu

dış kulak lobu İng. antitragus

(Yun. anti: karşı; tragos: keçi) Kulak kepçesinin dış kenarında, dip kısımdan gelişmiş uzantı. Antitragus.


dış kulak lobu için benzer kelimeler


dış kulak lobu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'u', 'l', 'a', 'k', ' ', 'l', 'o', 'b', 'u', şeklindedir.
dış kulak lobu kelimesinin tersten yazılışı ubol kaluk şıd diziliminde gösterilir.