dış ticarette sevk evrakı

dış ticarette sevk evrakı İng. shipping documents in foreign trade

Dışalım veya dışsatım izni almak ya da dışalımcının malları teslim alması için gerekli sigorta poliçesi, gönderim belgesi gibi gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgeler.


dış ticarette sevk evrakı için benzer kelimeler


dış ticarette sevk evrakı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'e', 't', 't', 'e', ' ', 's', 'e', 'v', 'k', ' ', 'e', 'v', 'r', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
dış ticarette sevk evrakı kelimesinin tersten yazılışı ıkarve kves etteracit şıd diziliminde gösterilir.