dışarıda yerleşik kişiler

dışarıda yerleşik kişiler İng. non-residents

Bir ülkede o ülkenin kambiyo mevzuatına göre resmi olarak yerleşik kabul edilmeyen gerçek ve tüzel kişiler. krş. yerleşik kişiler


dışarıda yerleşik kişiler için benzer kelimeler


dışarıda yerleşik kişiler, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'y', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'k', 'i', 'ş', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
dışarıda yerleşik kişiler kelimesinin tersten yazılışı relişik kişelrey adıraşıd diziliminde gösterilir.