dışbükey çok yüzlü

dışbükey çok yüzlü İng. convex polyhedron

Her bir düzlemsel kesiti birer dışbükey çokgen olan çok yüzlü.


dışbükey çok yüzlü için benzer kelimeler


dışbükey çok yüzlü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'ç', 'o', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'l', 'ü', şeklindedir.
dışbükey çok yüzlü kelimesinin tersten yazılışı ülzüy koç yekübşıd diziliminde gösterilir.