dışbükey çokgen

dışbükey çokgen İng. convex polygon

Hiçbir iç açısının ölçüsü 180° yi aşmayan çokgen.


dışbükey çokgen İng. convex polygon

dışbükey çokgen için benzer kelimeler


dışbükey çokgen, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'ç', 'o', 'k', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
dışbükey çokgen kelimesinin tersten yazılışı negkoç yekübşıd diziliminde gösterilir.