dışkı

dışkı

a. biy. Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat.


dışkı Fr. Fèces
dışkı Fr. Garde-robe
dışkı Fr. Selle
dışkı Fr. Excrément
dışkı İng. excreta, faeces

Sindirim kanalından dışarı atılan besin artıkları.


dışkı Osm. mevad-ı gaita

(biyoloji, zooloji)


dışkı İng. faeces

Sindirim kanalından dışarı atılan besin artıkları, feçes, gaita.


dışkı İng. faeces, stool

Sindirim kanalının sonundan dışarı atılan, sindirilmemiş madde veya artık.


dışkı İng. feaces

Sindirim kanalından dışarı atıları madde.


dışkı için benzer kelimeler


dışkı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', şeklindedir.
dışkı kelimesinin tersten yazılışı ıkşıd diziliminde gösterilir.