dışkılama öğretimi

dışkılama öğretimi İng. toilet training

Büyük ve küçük aptesini yapma konusunda çocuğa çevresinin uygun ve gerekli bulduğu beceri ve alışkanlıkları kazandırma.


dışkılama öğretimi için benzer kelimeler


dışkılama öğretimi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
dışkılama öğretimi kelimesinin tersten yazılışı imiterğö amalıkşıd diziliminde gösterilir.