dışsatım izin belgesi

dışsatım izin belgesi İng. export licience, export certificate

Resmi makamlarca belirli malların belirli yerlere dışsatımının yapılması için verilen izin belgesi.


dışsatım izin belgesi için benzer kelimeler


dışsatım izin belgesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 't', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dışsatım izin belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb nizi mıtasşıd diziliminde gösterilir.