dışyuvar

dışyuvar Fr. exosphère

(astronomi)


dışyuvar, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
dışyuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuyşıd diziliminde gösterilir.