DİZ ile başlayan kelimeler

DİZ ile başlayan veya başında DİZ olan kelimeler 394 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

diz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. diz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DİZ ile başlayan kelimeler

25 harfli

dizilmıknatıssal özdekder

24 harfli

diz kapağı kemiği çıkığı, dizey cebiri hesaplaması, diziler arası değişirlik, dizimsel tutarsız önerme, dizimsel tür çözümlemesi, dizimsel tür indirgemesi, dizisel sürekli gönderim, dizlerinin bağı çözülmek

23 harfli

dizcil-göğüsçül (duruş), dizimsel tutarlı önerme, dizin bağlantılı tahvil, dizin kopyalama aracısı, dizisel bağlantılı fare, dizlerine kara su inmek

22 harfli

diz-omuz dikeyi (eşli), dizgesel konu kataloğu, dizgesel örneklemdeğer, diziler içi değişirlik, dizimsel tür değişkeni, dizisel ilişki çizgesi

21 harfli

diz altı ile durdurma, diz eklemi atardamarı, diz üstü ile durdurma, dizgeli rastlantılama, dizginleri ele vermek, dizginleri salıvermek, dizin kirişi gırılmak, dizin sistemi aracısı, dizisel eksiksiz uzay

20 harfli

dizeyin doğal biçimi, dizginleri gevşetmek, dizi yapıtlar bölümü, dizileyici kesimleme, dizilmiş çok terimli, dizimsel bağlaşıklık, dizimsel sözeden dil, dizimsel tür simgesi, dizin hizmeti adları, dizin hizmeti hesabı, dizin içerik listesi, dizine dayalı tahvil, dizinin genel terimi, dizinli sıralı kütük, dizisel kompakt uzay, dizisel konum etkisi

19 harfli

diz ardı atardamarı, diz kapağı refleksi, dizeyin tanımlılığı, dizge akış çizeneği, dizgeli örnek seçme, dizginleri koparmak, dizimleme sesbilimi, dizimsel dönüştürme, dizimsel olumsuzluk, dizimsel tür dizisi, dizüstü ters terazi

18 harfli

diz eklemi yangısı, dize dirsek dikmek, dizgeli değiştirme, dizgesel örnekleme, dizimleme kuruluşu, dizin hizmeti kabı, dizinin üst limiti, dizisel tıkız küme, dizüstü bilgisayar

17 harfli

diz kapağı kemiği, diz-arışçıl duruş, diz-kapağı kemiği, dizeleştirebilmek, dizge çözümleyici, dizgeli sabuklama, dizgesel örneklem, dizigotik ikizler, dizimsel değişken, dizimsel değişmez, dizin sınıfı kabı, dizisel hat IP’si

16 harfli

diz ardı çentiği, diz-göğüs duruşu, dizeleştirebilme, dizeyin basamağı, dizeysel adlanım, dizgesel tasarım, dizgesel yanılgı, dizgin depretmek, dizginini çekmek, dizginlenebilmek, dizginleyebilmek, dizginleyivermek, dizileme grameri, dizilmıknatıslık, dizimleme kuralı, dizimsel özellik, dizin fonksiyonu, dizisel arabirim, dizisel iletişim, dizkapağı kemiği

15 harfli

diz ardı çukuru, diz üstü çökmek, dizanteri amibi, dizdirilebilmek, dizey diksırası, dizeyin devriği, dizge belgeleme, dizge çözümleme, dizge değerleme, dizge yaklaşımı, dizgeli yanılgı, dizgesel dördül, dizgesiz gözlem, dizginlenebilme, dizginleyebilme, dizileme çekiti, dizileme durağı, dizimsel bağlam, dizisel öğrenme

14 harfli

diz kapak yöre, dizcil (yapıt), dizdirilebilme, dizey köşegeni, dizeyin çözeni, dizge görünümü, dizge yazılımı, dizgeleştirmek, dizgeli gözlem, dizgin eylemek, dizgin uzatmak, dizgine gelmek, diziler bürümü, dizilim işlevi, dizimsel anlam, dizimsel dizge, dizimsel durgu, dizimsel kalıp, dizimsel simge, dizimsel sonuç, dizimsel terim, ...

13 harfli

diz-dirsekçin, dizden asılma, dizdirebilmek, dize getirmek, dizeçsel aşım, dizeleştirmek, dizey çarpımı, dizey toplamı, dizgeleştiriş, dizgeleştirme, dizgesiz risk, dizgin vurmak, dizi pusulası, dizi yapıtlar, dizil bağlama, diziler uzayı, dizili ayırma, dizilli ölçek, dizimsel yapı, dizin hizmeti, dizin oturmak, ...

12 harfli

diz ağırşağı, diz arşakçıl, diz kapakçıl, diz tekercil, dizdirebilme, dizeç dizeyi, dizeç yöneyi, dizel çekiti, dizel motoru, dizeleştirme, dizeli koşuk, dizey cebiri, dizey dikeci, dizgeli soru, dizgin dayak, dizginlenmek, dizginletmek, Dizi (e Ori), dizi bağlama, dizi ışıklar, dizilebilmek, ...

11 harfli

diz çağşırı, diz kündesi, diz tepkesi, diz yastığı, dizağurşağı, dizanterili, dizayncılık, dizdirilmek, dize gelmek, dize kıtığı, dize yetmek, dizeç uzayı, dizek dizek, dizelgeleme, dizem öbeği, dizeyin izi, dizgeleşmek, dizginlemek, dizginleniş, dizginlenme, dizginletme, ...

10 harfli

diz ağrısı, diz arşağı, diz artçıl, diz çekimi, diz çökmek, diz düzmek, diz eklemi, diz kapağı, diz kösmek, diz şişimi, diz tekeri, Dizdaroğlu, dizdirilme, dizebilmek, dizel yağı, dizeleşmek, dizgeleşme, dizgi yeri, dizgicilik, Dizginkale, dizginleme, ...

9 harfli

diz bükme, dizanteri, dizarşağı, dizaynsız, dizdemiri, dizdirmek, dizebilme, dizelemek, dizeleşme, dizey izi, dizgelmek, dizginsiz, dizi dizi, dizi film, dizi fişi, dizi notu, dizicilik, dizigotik, dizilemek, dizimleme, dizin fon, ...

8 harfli

diz ardı, diz bağı, diz boyu, diz dize, diz donu, diz gözü, diz tonu, diz üstü, dizayncı, dizaynlı, Dizdarlı, dizdirme, dizekmek, dizelcil, dizeleme, dizemsiz, dizgesel, dizgesiz, dizgievi, dizıkmak, dizi adı, ...

7 harfli

dizardı, dizbezi, dizdiyh, dizelge, dizemli, dizenek, dîzeniñ, dizgele, dizgeli, dizgici, diziler, dizilim, diziliş, dizilme, dizimek, dizisel, dizleme, dizliyh, dizmana, dizüstü

6 harfli

dizayn, dizban, dizcek, dizcil, dizcük, dizdar, dizdiz, dizeme, dizgah, dizgel, dizgin, dizgor, dizici, dizili, dizkor, dizlek, dizlik, dizluk, dizlük, dizman, dizmek, ...

5 harfli

dizeç, dizek, dizel, dizem, dizen, dizey, dizge, dizgi, dizil, dizim, dizin, diziş, dizme

4 harfli

dize, dize, dizi

3 harfli

diz

Kelime Ara