dizcil-göğüsçül (duruş)

dizcil-göğüsçül (duruş) Fr. Génu-pectoral (position)

dizcil-göğüsçül (duruş) için benzer kelimeler


dizcil-göğüsçül (duruş), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'c', 'i', 'l', '-', 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', 'ç', 'ü', 'l', ' ', '(', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', ')', şeklindedir.
dizcil-göğüsçül (duruş) kelimesinin tersten yazılışı )şurud( lüçsüğög-liczid diziliminde gösterilir.